Des de l'any 1990 s'ha celebrat al món el Dia de la Industrialització d'Àfrica, una data que busca ajudar al desenvolupament industrial d'aquest continent que compta amb el percentatge més gran de població jove del món.

Cada 20 de novembre, la comunitat internacional i especialment els països africans celebren el Dia de la Industrialització d'Àfrica. Un dia per estimular als països a avançar en el procés de la indústria, per generar consciència a nivell mundial i demanar suport internacional a favor del desenvolupament de la indústria a Àfrica.

El potencial solar d'Àfrica i el seu desig d'anar a la indústria obren una porta a la integració solar tèrmica en els processos industrials.

Àfrica és la regió menys desenvolupada del món en termes d'industrialització, tenint una petita participació en la producció industrial mundial i en les exportacions de productes industrialitzats.

La industrialització és la clau del creixement econòmic i del desenvolupament. Per aquest motiu va ser instituït el dia 20 de novembre com el dia de la industrialització a Àfrica, per cridar l'atenció sobre les oportunitats i el potencial que el continent posseeix i que ha de ser utilitzat per revertir l'endarreriment tecnològic.