Cada 21 de novembre celebrem el Dia Mundial de la Pesca, en homenatge a les comunitats pesqueres de tot el món, així com destacar la importància de l'activitat pesquera per a la vida humana, fomentant una pesca sustentable, sostenible i ecosistemes marins saludables.

La pesca proporciona una font vital d'aliments, treball, oci, comerç i benestar econòmic al llarg del món. Amb el propòsit de posar en relleu els problemes quotidians i condicions en les quals viu el sector pesquer, així com realitats com la pesca il·legal, celebrem el Dia Internacional de la Pesca per conscienciar a la societat sobre la necessitat de garantir una pesca sostenible i respectuosa.

Aquesta simbòlica data es va instituir a Nova Delhi, l'Índia, el 21 de novembre de 1997 quan, per primera vegada, representants de pescadors artesanals, en petita escala i treballadors del sector pesquer de 32 països es van reunir per fundar una organització internacional de pescadors, i es van comprometre a donar suport a polítiques de pesca i pràctiques sostenibles a nivell mundial i la justícia social.

La pesca sostenible és un recursos fonamental per a assegurar l'alimentació de la població mundial respectuosa amb el medi ambient i els recursos existents en nostre planteja. Enfront d'aquesta pràctica recomanable i justa existeix la pesca il·legal que amenaça les espècies i fauna de les mars.

Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), la pesca il·legal és responsable de la pèrdua d'11 a 26 milions de tones anuals de peix, la qual cosa equival a un valor econòmic estimat de 10 a 23 milers de milions de dòlars.

Per reduir aquest impacte, l'Objectiu 14 de L'Agenda del Desenvolupament Sostenible adoptada en 2015 per l'Assemblea General de l'ONU, constreny a la comunitat internacional a regular eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, il·legal, no declarada i no regulada i a les pràctiques pesqueres destructives per al 2020.