El 26 de gener se celebra el Dia Internacional de les Duanes o Internacional Customs Day, ressaltant la rellevància de les duanes en el Comerç Internacional, en la regulació del tràfic migratori de persones, control de mercaderies que entren o surten d'un país, recaptació d'impostos i tributs, així com en la generació d'estadístiques d'importacions i importacions dels països.

Què és la Duana? Aquesta és una oficina pública governamental, a part de ser una constitució fiscal, situada en punts estratègics. Aquests punts estratègics són, en general, costes, fronteres, terminals internacionals de transport de mercaderia com a aeroports o terminals ferroviaris. Aquesta està encarregada de controlar les operacions de comerç exterior, amb l'objectiu de registrar el trànsit internacional de mercaderies que s'importin i exportin des d'un país estranger i cobrar els impostos establerts per llei. Es podria afirmar que les duanes van ser creades per recaptar aquest tribut, i d'altra banda regular mercaderies que per la seva naturalesa poden afectar la producció nacional, la salut pública, la pau o la seguretat d'una nació.

Per què és important el Dia Internacional de la Duana? La creació d'aquest dia es va decretar durant la primera sessió del Consell de Cooperació Duanera, celebrat a Brussel·les, Bèlgica. Actualment aquesta entitat es diu Organització Mundial de Duanes (OMA) i entre els seus principals objectius es destaca la creació de normes per al comerç internacional, promoure l'ètica i legalitat en les duanes i desenvolupar les regles en matèria duanera.