Els propietaris de cotxes elèctrics a Texas s'enfrontaran a nous impostos pel registre dels seus cotxes, segons la recent llei SB 505, promulgada pel governador republicà Greg Abbot. Aquesta mesura ha generar preocupació entre els propietaris dels cotxes elèctrics, la qual cosa les exigirà pagar 400 dòlars pel registre inicial i una tarifa anual de 200 dòlars.

Aquestes noves tarifes són significativament més altes en comparació amb els aproximadament 50 dòlars que paguen els propietaris dels cotxes de gasolina. La decisió d'augmentar els costos per als cotxes elèctrics és per la dependència de Texas dels impostos sobre la gasolina per finançar la construcció i el manteniment de carreteres.

El senador republicà de Texas, Robert Nichols, va explicar a la filial KXAN que "actualment, Texas utilitza els ingressos dels impostos sobre la gasolina i el dièsel per finançar projectes de transport. No obstant això, a causa del creixement dels cotxes elèctrics, aquests ingressos estan disminuint".

No obstant això, els estudis sobre el consum mitjà de gasolina infiquen que un conductor d'un cotxe de gasolina o dièsel aportaria entre 71 dòlars i 88 dòlars anuals en impostos.

Aquesta mesura a Texas mostra un desafiament comú que enfrenten els governns estatals i locals a mesura que augmenta l'adopció de cotxes elèctrics. Si bé els cotxes elèctrics ofereixen beneficis en termes de reducció d'emissions i dependència de combustibles fòssils, també plantegen desafiaments financers en el finançament de la infraestructura viària. Els estats estan cercant maneres d'equilibrar la promoció de la mobilitat elèctrica amb la necessitat de mantenir i millorar les carreteres per a tots els conductors.