El Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei que modifica l'edat mínima perquè els menors puguen crear comptes en xarxes socials. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la nova Llei de Protecció de Menors en Entorns Digitals, l'objectiu principal dels quals és reforçar la seguretat dels joves en l'entorn virtual.

La futura llei augmentarà l'edat mínima per al tractament de dades personals dels menors, passant de 14 a 16 anys. Este canvi implica modificar l'actual Llei de Protecció de Dades Personals, que en el seu article 7 establix que "el tractament de les dades personals d'un menor únicament podrà fundar-se en el seu consentiment quan siga major de 14 anys". Amb esta modificació, es requerirà l'autorització parental per a aquells menors de 16 anys que desitgen registrar-se en plataformes com Instagram, TikTok o Facebook.

Requisits actuals de les plataformes

En l'actualitat, cada xarxa social té les seues pròpies normes d'ús respecte a l'edat mínima. Per exemple, Facebook, X (anteriorment Twitter), Twitch i TikTok establixen l'edat mínima d'accés en 13 anys, però estes plataformes funcionen sota autoregulació, la qual cosa permet que es puga fer paranys per a registrar-se sense una verificació efectiva. Instagram fixa l'edat mínima en 14 anys, mentres que YouTube s'ajusta a les polítiques legals del país on es troba l'usuari.

Alineació amb les normes europees

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i el grup de salut digital per a menors havien sol·licitat prèviament esta mesura al Govern. Amb l'aprovació d'esta llei, Espanya s'alinearà amb la majoria dels països de la Unió Europea, dels quals deu ja imposen els 16 anys com l'edat mínima legal per a obrir un compte en xarxes socials. El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) europeu permet a cada país establir eixa edat mínima entre 13 i 16 anys.

Mecanismes de verificació d'edat

Una de les preocupacions més significatives és la verificació de l'edat dels usuaris. Actualment, moltes xarxes socials no disposen de mesures efectives de verificació, la qual cosa permet als menors registrar-se simplement enganyant la plataforma. Per a contrarestar això, la nova llei inclou un mecanisme de verificació d'edat que està sent desenvolupat per Protecció de Dades en col·laboració amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Aquest sistema obligarà els menors que desitgen registrar-se a acreditar la seua edat mitjançant un document identificatiu.

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va subratllar la ineficàcia del sistema actual: "Això d'ara no té cap eficàcia perquè es limita a preguntar al menor si és major d'edat i accedix amb un simple sí." Este nou mecanisme, inicialment pensat per a vigilar l'accés de menors a pàgines pornogràfiques, també s'aplicarà a les xarxes socials.

Restriccions en els videojocs

A més de les xarxes socials, la ferramenta de verificació d'edat també s'aplicarà per a fer complir la prohibició de l'accés de menors de 18 anys als mecanismes de recompensa aleatòria en videojocs, coneguts com loot boxs. Aquests sistemes, similars a les màquines escurabutxaques, representen un risc d'addicció per als menors, incitant-los a gastar diners en la cerca de recompenses virtuals.

La nova Llei de Protecció de Menors en Entorns Digitals marca un pas important cap a la millora de la seguretat dels menors en el món virtual. En augmentar l'edat mínima per al tractament de dades personals i establir mecanismes de verificació més estrictes, es busca crear un entorn digital més segur per als joves, alineant les normes espanyoles amb les de la Unió Europea i protegint els menors dels riscos associats a les xarxes socials i els videojocs.