El chatbot de ChatGPT funciona utilitzant el model de llenguatge GPT (Generative Pre-trained Transformer) d'OpenAI.

L'investigador Mat Marschalko ha presentat un interessant projecte que utilitza la intel·ligència artificial d'OpenAI per gestionar tots els dispositius domèstics intel·ligents i obtenir informació útil en temps real.

L'API de ChatGPT (interfícies de programació d'aplicacions) permetrà als desenvolupadors interactuar amb el chatbot utilitzant una sintaxi única, des de qualsevol llenguatge de programació. D'aquesta manera, per exemple, és possible crear aplicacions Web capaces de comunicar-se amb ChatGPT i integrar funcions avançades.

Marschalko va utilitzar l'API d'OpenAI per comunicar-se amb el model GPT-3. A través d'una comunicació natural, Marschalko ha integrat les respostes de JSON de GPT-3 en el seu propi assistent de veu.

En l'exemple de Marschalko, les respostes JSON obtingudes a través de les API d'OpenAI es gestionen en Apple iOS com a accessos directes de Siri.

El resultat de Marschalko és el que es mostra al vídeo que descriu la integració entre OpenAI i Apple HomeKit.

En demanar-li al model OpenAI que es comporti com una intel·ligència artificial sensible, fins i tot donant consells per a preguntes personals, sempre és possible rebre una resposta perfectament estructurada. Això fa que els assistents digitals com Siri, Alexa i Google Assistant semblin desfasats.