El 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, proclamat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i afavorit per Alzheimer's Disease International (ADI).

La malaltia d'Alzheimer es considera la nova epidèmia del segle XXI. S'estima que per a l'any 2050 el nombre de persones amb alzheimer ascendeixi a 131.5 milions.

Si bé és crucial per a totes les persones estar vigilants sobre els senyals de la demència, els grups minoritaris corren un risc més gran de desenvolupar Alzheimer o algun tipus de demència. L'Associació d'Alzheimer afirma que "la gent gran d'origen afroamericà tenen aproximadament el doble de probabilitats de patir Alzheimer o altres formes de demència que la gent gran d'origen blanc, i els hispans tenen aproximadament una vegada i mitja la probabilitat de tenir Alzheimer o altres demències que les persones d'origen blanc".

Compartim algunes dels senyals més importants que hem de tenir en compte.

1. Pèrdua de la memòria

Aquesta és una dels senyals més comuns de l'Alzheimer i la demència, especialment en les etapes primerenques. La pèrdua de memòria pot variar des d'oblidar un esdeveniment, oblidar-se de quin dia és, fins a demanar el mateix repetidament. La pèrdua de memòria associada amb aquestes condicions sovint afecta el sentit del temps de la persona i pot causar confusió constant. En general, l'Alzheimer o la demència empitjora a mesura que la malaltia avanza.

2. Deterioració de la visió

Algunes persones amb Alzheimer o demència tenen problemes per identificar formes i imatges. També manquen de la capacitat de reconèixer la percepció espacial, per la qual cosa és difícil mobilitzar-se per si mateixos.

3. Dificultat per parlar i escriure

Aquelles persones que sofreixen d'Alzheimer o demència sovint perden la seva capacitat per parlar i escriure normalment. Aquestes persones tenen problemes per seguir les converses i poden perdre la pista del que estan dient fins i tot mentre parlen. També sovint quan s'asseuen a escriure una oració, no saben per on començar o no poden pensar en una paraula comuna.

4. Canvis en l'humor o la personalitat

Les persones que tenen Alzheimer o demència poden experimentar sovint períodes en els quals no actuen o se senten com si fossin normals. Quan les hi posa en situacions fora de la seva zona de confort, tendeixen a sentir una varietat d'emocions que inclouen ansietat, depressió, enuig o tristesa.

5. Dificultat per planificar o resoldre problemes

Saber com funcionen les coses i com resoldre problemes típicament simples pot ser difícil quan un sofreix d'Alzheimer o demència. Això sovint pot causar dificultat per fer les tasques quotidianes normals en la llar, el treball o en la vida social.

Lamentablement, no existeix una cura real per a la malaltia d'Alzheimer o la demència. No obstant això, existeixen diferents medicaments i mètodes no farmacològics que poden brindar alleujament.