Sundar Pichai, el CEO d'Alphabet i Google, lidera el camp de recerca de la seva pròpia intel·ligència artificial i està profundament preocupat pel problema de les al·lucionacions en el desenvolupament de Bard. Segons Pichai, aquest problema no té una solució senzilla i continua sent objete d'un intens debat. Les al·lucinacions en la intel·ligència artificial es refereixen a respostes que no estan recolzades per les dades amb els quals es va entrenar els algoritmes. Google ha desenvolupat una guia per a la personalitat de Bard amb l'objectiu de fer-lo neutral i no donar opinions personals.

El problema de les al·lucinacions en la intel·ligència artificial no és exclusiu de Bard, també és un problema generalitzat en la majoria dels models existents. Per solucionar aquest problema, Bard mostra un botó que porta als usuaris a la cerca de respostes tradicionals.

Encara que Pichai està preocupat per les al·lucinacions, també creu que encara s'ha d'investigar "les propietats emergents". Alguns sistemes d'intel·ligència artificial estan aprenent habilitats per si mateixos que no s'esperava que tinguessin, i encara no es comprèn bé com succeeix això.

Google està impulsant la intel·ligència artificial en els seus productes per la gran popularitat de ChatGPT, propietat d'OpenAI, pero el seu veritable rival és Microsoft, que també està invertint una gran quantitat de diners. No obstant això, el problema de les al·lucinacions en la intel·ligència artificial és un assumpte important que necessita ser solucionat, i encara no hi ha una solució senzilla.