El rover Curiosity de la NASA a Mart ha descobert una roca anomenada "Terra Firme" que sembla a un llibre obert amb pàgines que es mouen amb el vent. La imatge va ser captada el 15 d'abril de 2023, el dia 3.800 marcià, gràcies a l'instrument Mars Hand Lens Imager (MAHLI). La roca mesura aproximadament 2,5 centímetres.

La Terra Firme és una roca de les moltes roques inusuals que es troben a Mart, i es creu que es va formar per l'aigua que es va filtrar a través de les esquerdes de la roca en el passat. Amb el temps, la roca més tova es va desgastar per l'acció del vent, deixant només els material més durs.

El rover Curiosity va arribar a Mart a l'estiu de 2012 i des de llavors ha estat explorant el cràter Gale i la muntanya Sharp per cercar indicis de vida en el sòl marcià. La missió ha realitzat descobriments fascinats sobre el planeta vermell, incloent-hi la presència d'aigua líquida en la seva superfície en el passat i la detecció de metà en la seva atmosfera.

E'objectiu principal de la missió és determinar si Mart alguna vegada va ser habitable i si alguna forma de vida va existir en el passat. Per aconseguir això, el rover està equipat amb una sèrie d'instruments científics que poden analitzar la composició química i mineralògica de les roques i el sòl marcià.

El descobriment de la Terra Firme és un altre exemple emocionant de la diversitat geològica de Mart i mostra com l'acció de l'aigua i el vent pot modelar el paisatge marcià de formes inusuals. La missió del rover Curiosity continuarà explorant el cràter Gale i la muntanya Sharp en els pròxmis anys, i sens subte hi haurà més descobriments fascinants.