Exactament un any després del llançament de Wine 7, una eina que permet executar programari Windows en Linux, presenta una nova versió millorada i amb noves opcions.

Wine 8 és el resultat d'un any de treball, l'eina arriba amb 8.600 canvis que milloren la compatibilitat amb Windows.

El resultat és una eina que presenta moltes millores: des de la compatibilitat amb els programes de Windows (més 5.600 programes de Windows funcionen sense problemes en entorn Linux), fins al rendiment i una interfície d'usuari més atractiva.

El format Portable Executable (PE) s'usa en Windows per a arxius executables, arxius d'objectes, biblioteques compartides i controladors: es diu així perquè s'adapta a diferents arquitectures i integra la informació necessària per administrar la càrrega del codi executable.

Wine 8 adopta completament el format PE, això significa que els mòduls utilitzats pels programes de Windows que s'executen en Linux poden utilitzar aquesta estructura.

També és possible utilitzar els depuradors disponibles per a Windows i es resolen els problemes de compatibilitat amb diversos esquemes de protecció de còpia de programari que verifiquen la identitat dels mòduls del sistema en el disc i en la memòria.

A més, s'ha millorat la compatibilitat amb WoW64, les aplicacions de Windows de 32 bits poden executar-se sense la presència de biblioteques Unix de 32 bits. No obstant això, es tracta d'una novetat encara en desenvolupament.

L'optimització de Wine 8 ha reduït l'impacte en el rendiment en fer servir les biblioteques OpenGL i Vulkan.

Finalment, entre les novetats més significatives, recordem un suport més "sòlid" per a Direct3D i l'ús de WinRT Windows.Gaming.Input com a interfície per a joysticks i gamepads.

La descàrrega de Wine 8 es pot realitzar des del lloc oficial. En Ubuntu, el paquet es pot instal·lar mitjançant les següents ordres:

  • sudo apt install libgnutls30:i386 libgpg-error0:i386 libxml2:i386 libasound2-plugins:i386 libsdl2-2.0-0:i386 libfreetype6:i386 libdbus-1-3:i386 libsqlite3-0:i386
  • sudo dpkg --add-architecture i386
  • wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key && sudo apt-key add winehq.key
  • sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ '$(lsb_release -cs)' main'
  • sudo apt install --install-recommends winehq-stable