Si ChatGPT fos la millor ovella del bestiar, sens subte FreedomGPT seria l'ovella negra rebel de la família. Aquesta intel·ligència artificial recent creada per Age of AI està causant renou, ja que a diferència de ChatGPT, FreedomGPT no té restriccions ni censura de cap mena. En altres paraules, FreedomGPT pot crear el que sigui, sense distinguir si és bó o dolent, perquè no té ètica. D'aquesta manera, l'usuari pot conversar o demanar-li que creï textos basats en temes polítics, de sexualitat o religió, que són probablement els temes més controvertits en una conversa trivial.

FreedomGPT està sent promocionat com una intel·ligència artificial imparcial que té com a prioritat la llibertat d'expressió. A causa d'aixó, el seu logotip és "L'estàtua de la Llibertat". A més, a diferència d'altres IA, aquesta funciona amb el model de llenguatge Alpaca, un codi obert de intel·ligència artificial creat per informàtics de la Universitat de Stanford.

Alguns exemples il·lustratius del que pot fer FreedomGPT? Se li ha demanat que faci una cançó a Hitler, com fer una bomba, recomendacions per realitzar un suïcidi i també qüestionat les eleccions dels Estats Units 2020, i ha dit que van ser un frau. John Arrow, General Partner d'Age of AI, compara la nova intel·ligència artificial amb ChatGPT, on es pot veure que la intel·ligència artificial d'OpenAI es nega a dir-li a l'usuari com crear una bomba.

No hi ha dubte de amb el temps és probable que s'estableixi alguna tipus de regulació, ja que molts poden veure aquesta IA com un perill latent. No obstant això, també hi ha els quins veuen el potencial de FreedomGPT per debloquejar l'accés a informació i converses que abans eren inaccessibles o estaven prohibides. En definitiva, FreedomGPT està redefinit els límits de la llibertat d'expressió al mon de la IA, la qual cosa ha generat un debat sobre la seva ètica i el seu impacte en la societat.