Un equip d'investigadors australians de la Universitat de Nova Gal·les del Sud (UNSW) ha demostrat que es pot generar energia solar durant la nit.

Pot sonar com una contradicció, però els investigadors han aconseguit un gran avanç en el que anomenen tecnologia "solar nocturna".

Ned Ekins-Daukes, líder del projecte, i professor associat de la UNSW, diu que en un cert sentit sol hem aprofitat la meitat dels avantatges que ens ofereix el sol, perquè l'energia rebuda per la Terra durant el dia és enviada a l'espai per la mateixa Terra durant la nit.

Aquesta tecnologia utilitza un díode termo-radioactiu per a aprofitar l'energia irradiada per la Terra cap a l'espai durant la nit.

Segons Ekins-Daukes, en utilitzar panells solars s'obté l'energia solar que arriba i escalfa la Terra, però durant la nit la Terra irradia cap a l'espai la mateixa quantitat d'energia rebuda pel sol durant el dia.

Mitjançant l'ús d'un dispositiu de cel·la es pot aprofitar l'energia irradiada per la Terra i convertir-la en electricitat.

En un estudi publicat en ACS Photonics, l'equip va usar un díode termo-radioactiu (un sensor semiconductor que es troba en tecnologies existents com a ulleres de visió nocturna) per a capturar fotons que surten de la Terra al llarg de l'espectre infraroig i els converteix en electricitat.

El professor Ekins-Daukes destaca que aquesta nova tecnologia "solar nocturna" encara està en els seus inicis.

En el futur pot ser possible combinar dispositius fotovoltaics (panells solars), i el díode termo-radioactiu que capta l'energia solar irradiada per la Terra durant la nit.