L'ús de la intel·ligència artificial torna a sorprendre, aquesta vegada amb la recreació de John Lennon en un vídeo que mostra com van reviure al geni de The Beatles. A diferència d'altres casos en els quals s'especula sobre com es veuria un famós en l'actualitat, en aquesta ocasió es va utilitzar la imatge de Lennon en l'època post-Betales, a principis de la dècada dels setanta.

El fet d'utilitzar la IA per reviure a persones famoses que ja no estan ha generat un debat ètic sobre l'ús d'imatges recreades d'individus morts. A mesura que la tecnologia avança, l'ús de la intel·ligència artificial s'ha convertit en un dels temes més comentats en els últims mesos.

L'empresa Hey Gen, especialitzada en la creació de vídeos amb intel·ligència artificial, va ser l'encarregada de recrear a John Lennon. A través del seu compte de Twitter, aquesta plataforma ha publicat vídeos similars d'altres personatges morts, com Steve Jobs. El més impressionant d'aquests vídeos és que aconsegueixen replicar la veu de manera molt realista.

El vídeo de John Lennon publicat per Hey Gen es va fer viral ràpidament, generant molta atenció i debat en les xarxes socials. No obstant això, aquesta situació ha reobert el debat sobre ressuscitar als morts.

Aquest debat planteja interrogants ètiques i filosòfiques sobre l'ús de la tecnologia per recrear la imatge i la veu de persones mortes. On posem la línea entre la preservació de la memòria i el respecte a la privacitat dels morts? És ètic utilitzar la imatge i la veu d'algú sense el seu consentiment, fins i tot després de la seva mort?

Si bé la recreació de John Lennon amb intel·ligència artificial és impressionant des del punt de vista tecnològic, és fonamental reflexionar sobre les implicacions ètiques d'aquesta tecnologia. L'avanç tecnològic ens enfronta a nous dilemes ètics i legals que requereixen un debat seriós i una regulació adequada per garantir el respecte a la memòria i la privacitat de les persones mortes.