Un dels principals problemes que tenien els creadors de contingut a Facebook és que no podien monetitzar vídeos amb música llicenciada. Però aquest problema ha desaparegut, perquè Meta acaba d'anunciar que els creadors a Facebook ja poden guanyar diners a través dels seus vídeos utilitzant música amb llicència.

La companyia està llançant Music Revenue Sharing per permetre que els creadors de contingut incloguin música amb llicència en els seus vídeos a Facebook i obtinguin una part dels ingressos per publicitat in-stream. Amb aquest nou servei, totes les parts guanyen, tant els creadors com els titulars de drets musicals.

Amb aquesta nova característica, cada vegada que un creador utilitzi música amb llicència en els seus vídeos a Facebook que durin 60 segons o més, podrà monetitzar-lo a través d'anuncis in-stream. Els creadors rebran un 20% dels ingressos, i una altra part estarà destinada als propietaris dels drets i a Meta. Ara com ara, Facebook Reels no formarà part de Music Revenue Sharing, encara que és possible que l'empresa ho inclogui en el futur.

Els creadors han de complir amb els estàndards de qualitat de monetització de Facebook. La cançó destacada utilitzada en el vídeo també ha de ser part de la biblioteca de música, que conté totes les cançons per al repartiment d'ingressos. Meta assenyala que també ha d'haver-hi un component visual en el vídeo i que la música amb llicència en si mateixa no pot ser el propòsit principal del vídeo.

Els creadors poden cercar les cançons que han estat aprovades per a la monetització a través de Music Revenue Sharing accedint a la biblioteca de música amb llicència dins de Creator Studio.

Una vegada que aparegui un vídeo a una pàgina de Facebook, sortirà una notificació a Creator Studio i la Safata d'entrada de suport notificarà si la cançó permet generar ingressos. Quan el vídeo es publiqui, arribarà una altra notificació que confirmarà que el vídeo està generant i compartint ingressos. Els creadors poden monitorar els seus ingressos en Creator Studio.