Windows 11 integra el primer Giny de tercers: va ser desenvolupat per Meta-Facebook i permet accedir als últims missatges rebuts.

Els ginys són objectes que mostren informació d'interès per a cada usuari: es pot accedir a ells fent clic en la icona que es mostra en la barra de tasques de Windows 11.

Des d'octubre de 2022, la companyia de Redmond va explicar com crear Ginys per a Windows 11, confirmant la seva voluntat d'obrir aquesta secció particular del sistema operatiu a contribucions de tercers.

Amb la publicació de l'última versió de Windows 11, reservada per als participants del programa Windows Insider, Microsoft ha afegit el primer Giny de tercers: és l'aplicació Meta-Facebook Messenger.

Una vegada que l'aplicació d'escriptori Messenger està instal·lada en Windows 11, el botó Giny comença a mostrar els últims missatges rebuts a través del programari de missatgeria: el giny mostra el nom del contacte i la primera part del missatge.

El Meta Widget s'ha integrat en Windows 11, però cada usuari pot instal·lar manualment nous components similars.

Microsoft confirma que hi haurà més i més Ginys de tercers disponibles en un futur pròxim.

Aquells que no estiguin interessats en aquesta funció de Windows 11 poden sol·licitar la seva desactivació obrint la finestra d'ordres amb drets d'administrador i després escriu:

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh /v AllowNewsAndInterests /t REG_DWORD /d 0 /f

En actuar sobre la configuració del registre, el botó Giny desapareix per complet de la barra de tasques de Windows 11.