En l'avanç constant de la tecnologia d'intel·ligència artificial (IA), és fonamental parlar dels desafiaments i riscos associats a la seva implementació. Brand Smith, president de Microsoft, ha presentat propostes per millorar l'ús de la IA, tant des de la perspectiva dels usuaris com dels governs.

El paper de l'estat de dret i la democràcia en la IA

Smith va destacar en que l'estat de dret i el compromís amb la democràcia han estat fonamentals per mantenir la tecnologia en el seu lloc apropiat al llarg de la història, i haurien de fer-ho novament respecte a la IA. Aquests principis han de guiar la implementació i regulació de la IA per protegir els drets i valors fonamentals.

Gestió de riscos en la IA a nivell governamental

Segons Smith, la gestió de riscos és essencial per les intel·ligències artificials en tots els governs. Smith va proposar establir un marc de gestió de riscos que millori la capacitat de resposta davant possibles perills que puguin sorgir. Microsoft ha demostrat el seu compromís en aquest sentit, utilitzant equips de prevenció de riscos de ciberseguretat per indentificar i solucionar els possibles riscos associats a la intel·ligències artificial.

Més protecció i regulació

Per garantir la seguretat, Smith va dir que les empreses han d'implementar "frens de seguretat" en els sistemes d'intel·ligència artificial que controlen infraestructures crítiques. Això implica establir salvaguardes i mecanismes de protecció per avitar el mal ús o els possibles danys causats per la intel·ligència artificial. Així mateix, Smith va destacar la necessitat de desenvolupar un marc jurídic més ampli per la intelligencia artificial.

Col·laboració entre empreses i governs

Microsoft va destacar que els governs no han d'assumir la càrrega total de l'acció, sino que les empreses també tenen la responsabilitat de reduir els riscos associats amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Smith va destacar la importància de la col·laboració entre empreses líders en el camp de la intel·ligència artificial i els governs per establir millors pràctiques i compartir coneixements.