Tot indica que en 2023 la Intel·ligència Artificial cambiarà per complet la forma en què realitzem cerques a Internet, i Microsoft està treballant en una eina anomenada Kosmos-1 que podria liderar aquest canvi.

Kosmos-1 és una nova eina d'Intel·ligència Artificial capaç d'analitzar imatges, resoldre problemes visuals, entendre textos i comprendre instruccions. El més destacat d'aquesta eina és que pot treballar amb imatges, alguna cosa que altres cercadors com Bing o el projecte Bard de Google encara no poden fer.

Els investigadors que han desenvolupat aquesta nova IA diuen que el seu funcionament multimodal permet analitzar tant imatges com text, és essencial per aconseguir una Intel·ligència Artificial completa que pugui tenir coneixements i entendre el mon real.

Una de les proves realitzades amb Kosmos-1 va ser la de les matrius progressives de Raven, una tasca que mesura la intel·ligència i el raonament abstracte en les persones. En aquesta prova, la IA va tenir una taxa d'encert del 22%, per damunt del resultat a l'atzar, que és del 17%. Aquests resultats suggereixen que Kosmos-1 pot reconèixer patrons abstractes en un context no verbal, la qual cosa és crucial per desenvolupar una IA que superi als humans.

Encara que els resultats fins ara són molt bons, Microsoft diu que això és només el primer pas per desenvolupar una IA multimodal que reemplaci als chatbots que només poden respondre amb text. És important destacar que el desenvolupament de Kosmos-1 és exlusiu de Microsoft, sense la participació d'OpenAI, l'empresa que va crear ChatGPT i en la qual Microsoft ha invertit molts diners.

De moment, Kosmos-1 no està disponible per al públic, però Microsoft ha declarat que té plans de fer-la accessible perquè els desenvolupadors puguin treballar amb ella. Sens dubte, el futur de la IA és emocionant i aquesta nova eina podria ser un gran avanç en aquest camp.