La FDA li va a negar l’autorització a Neuralink en 2022 per realitzar assajos en humans utilizant els mateixos dispositius que van utilizar amb porcs, segons un nou informe de Reuters.

D’arcord amb els informes, la startup Neuralink que ha inventat una interfície cervell-ordinador (BCI), genera preocupació por la seva falta de garanties en l’us de l’impant.

Les principals preocupacions de seguretat de l’agència van la bateria de liti del dispositiu, la possibilitat de que els petits cables de l’impant migrin a altres àreas del cervell, i també si el dispositiu es senzill d’eliminar del teixit cerebreal”, van dir els empleats actuals de Neuralink.

El informe diu que les preocupacions de la FDA respecte el sistema de bateria i les seves noves capacitats de càrrega transdèrmica giren per les possibilitats de falla del dispositiu.

Segons Reuters, l’agència estpa buscant garanties de que és molt poc probable que la bateria falli, perquè si ho fa, la descàrrega de corrent elèctric o energia tèrmica podria danyar el teixit cerebral circumdant.

La FDA també està preocupada pels possibles problemes en cas de que el dispositiu danyi els teixits cerebrals al retirar-se, a causa de la grandària dels cables elèctrics que es connecten al cervell del pacient.

La FDA considera que aquests cables són tan petits i delicats que corren el risc de trencar-se durant l’exstracció.