Spotify és el servei de streaming de música més gran i popular del món. Spotify ha superat la barrera dels 200 milions de subscriptors de pagament mensuals.

Spotify va aconseguir 20 milions de subscriptors en tres mesos, en general, la quantitat d'usuaris en la versió de pagament i gratuïta va augmentar a 489 milions des dels 456 milions a la fi de setembre de 2022.

Per al trimestre actual, Spotify espera un creixement d'usuaris més lent amb una quantitat de clients per subscripció de dos milions i un total d'usuaris d'almenys uns 500 milions mensuals.

Les vendes van créixer un 18 per cent interanual a 3.170 milions d'euros, on els ingressos per publicitat van augmentar un 14 per cent a 449 milions d'euros.

A més, la companyia va anunciar que acomiadarà el sis per cent dels seus treballadors. Al 31 de desembre, l'empresa tenia al voltant de 10.151 empleats, per la qual cosa els acomiadaments afectaran 600 treballadors.