Twitter és una de les xarxes socials més importants de l'última dècada, amb milions d'usuaris a tot el món. No obstant això, des que Elon Musk va comprar la companyia, s'han produït una sèrie de canvis que han portat a alguns a preguntar-se si aquesta xarxa social encara conserva la seva essència original.

Una de les últimes novetats és sobre Twitter Blue, la versió de pagament de Twitter, és la possibilitat de publicar tuits de fins a 10.000 caràcters, això suposa un canvi significatiu en relació amb els 280 caràcters originals de la plataforma. A més, també s'han afegit opciones per formatar el text, com la possibilitat d'escriure un negreta o cursiva.

Aquests canvis han portat a alguns a qüestionar-se si Twitter està evolucionant cap a una espècie de blog personal o fins i tot s'està convertint en una plataforma de bloggins en si mateixa. Si bé Twitter sempre s'ha centrat en la brevetat, els últims canvis suggereixen que la companyia està apostant per una nova estratègia que podria canviar radicalment la manera en què els usuaris utilitzen la plataforma.

A més, la polèmica recent en la qual ELon Musk va bloquejar els retuits i els em agrada del compte de Substack en Twitter ha portat a alguns a especular sobre la possibilitat de aquesta plataforma de newsletter es converteixi en un competidor directe de Twitter. Substack ofereix una estructura molt pareguda a Twitter, però amb moltes més funcions.

En qualsevol cas, és probable que vegem més canvis en Twitter en els pròxims mesos, ja que sembla que la companyia està disposada a continuar explorant noves maneres d'evolucionar i adaptar-se a les necessitats dels usuaris. Si bé alguns poden lamentar la pèrdua de l'assència orginal de la plataforma, és important recordar que la innovació i el canvi són essencials per a qualsevol empresa que vulgui ser competitiva.