ChatGPT és una de les intel·liències artificials més populars i àmpliament utilitzades en l'actualitat gràcies al seu senzill ús i utilitat. No és de sorprendre que s'hagin creat uns certs mecanismes no oficials per portar la inteligència artificial a altres produces com WhatsApp o Google. No obstant això, un usuari ha integrat la inteligència artificial a un nivell completament nou en fer que ChatGPT funcioni en un ordinador IBM de 1984.

Yeo Kheng Meng, un programador apassionat dels ordinadors retro, ha demostrat com funciona ChatGPT en un sistema antic com l'MS-DOS. Kheng va triar aquest sistema com un desafiament personal, ja que el sistema no té capacitats de xarxa natives i els sistemas tenen una potència de pressament més limitada. Per a aquest experiment, Yeo Kheng Meng va utilitzar un ordinador IBM Portable Computer de l'any 1984 amb processador Intel 8080 de 4,77 Mhz, 640 HB de memòria RAM, gràfics CGA ISA, adaptador de xarxa ISA y MS-DOS 6.22.

En el vídeo que Yeo Kheng Meng va compartir, es pot observar com ChatGPT respon a diverses preguntes en aquest ordenador antic. ChatGPT no respon tan ràpidament com els processadors moderns, especialment quan es tracta de preguntes que requereixen més informació sobre un objecte. No obstant això, davant altres preguntes que no requereixen de més informació, ChatGPT respon ràpidament. Malgrat aquestes limitacions, la capacitat de ChatGPT per funcionar en una plataforma tan antiga i tenir una interacció bàsica és sorprenent.

Aquesta demostració és un exemple interessant de com la tecnologia ha avançat al llarg dels anys i com la inteligència artificial ha evolucionat per ser més avançada i eficient en els sistemes moderns. També demostra l'enginy i la creatividat dels programador i desenvolupadors que busquen maneres innovadores d'utilitzar la tecnologìa. En resum, l'experiment de Yeo Kheng Meng mostra que, encara la tecnologia antiga pot semblarr obsoleta, encara és possible conectar-la amb la tecnologia moderna i aconseguir resultats impressionants.