El 18 de desembre de 1973 l'Assemblea General de les Nacions Unides ONU va declarar a l'idioma àrab com una llengua oficial de l'ONU.

En commemoració a aquest nomenament, cada 18 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Llengua Àrab declarat per la UNESCO en 2012, amb l'objectiu de reconèixer l'enorme contribució de la llengua àrab a la cultura universal i celebrar la diversitat lingüística.

  • L'àrab és la sisena llengua més parlada del món.
  • L'àrab és la llengua oficial de 22 països d'Orient Mitjà, Europa i Àsia.
  • En l'idioma àrab no hi ha majúscules.
  • En àrab, els verbs van abans del subjecte.
  • Moltes paraules angleses estan influenciades per la llengua àrab.
  • Hi ha molts dialectes diferents de la llengua àrab i alguns no són entesos per altres parlants d'àrab.
  • La llengua àrab s'escriu íntegrament en cal·ligrafia o escriptura cursiva en la qual totes les lletres es connecten.
  • L'àrab procedeix de la família de llengües semítiques centrals, que inclou l'hebreu, l'arameu i el fenici.
  • A causa de la bellesa de la seva escriptura, la llengua àrab s'utilitza sovint en la poesia, la filosofia i el cant.