El 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, promogut per l'Organització Mundial de la Salut, el Centre Internacional de Recerques sobre el Càncer (CIIC) i la Unió Internacional contra el Càncer (UICC) amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i mobilitzar a la societat per avançar en la prevenció i control d'aquesta malaltia.

El terme càncer engloba a un grup de més de 100 malalties amb una característica comuna: el creixement descontrolat de cèl·lules. En un estat de normalitat, els cossos cel·lulars creixen, es divideixen i moren segons els requeriments biològics de l'organisme. Quan succeeixen unes certes mutacions en l'ADN de les cèl·lules, és possible que aquestes se saltin els patrons de divisió i senescència normals, la qual cosa fa que es multipliquin sense control. Això dona lloc als tumors, si bé cal recalcar que no totes les masses de teixit són cancerígenes i no tots els càncers generen tumors.

El que diferència al càncer d'altres tipus de tumors és la seva capacitat de disseminar-se a altres parts del cos, ja siguin pròximes o llunyanes (a través del torrent sanguini i el sistema limfàtic, per exemple). Quan les cèl·lules canceroses formen tumors malignes en altres parts del cos més enllà de la inicial, parlem de metàstasi. Per desgràcia, la taxa de supervivència en els pacients amb metàstasis és molt baixa per a pràcticament tots els tipus de càncer.

Una vegada assentades definicions, veiem d'interès llançar algunes xifres en el que a la situació global del càncer es refereix:

  • El càncer és la primera causa de mort a tot el món. Això equival a 1 de cada 6 defuncions globals, és a dir, uns 10 milions.
  • El càncer de mama és el més comú de tots, representant un 12,5% del total. Li segueixen els de pulmó, còlon-recte, pròstata, estómac i fetge.
  • Fins al 70% de les morts per càncer ocorren en regions d'ingrés mig-baix.
  • Fins al 50% dels càncers es poden evitar. Això és, es poden evitar portant un estil de vida saludable, fent exercici, menjant bé i no fumant, entre altres coses.

Avui dia, el càncer causa més morts que la infecció per VIH, la tuberculosi i la malària juntes. Actuar a nivell tant governamental com social és essencial per a millorar l'enteniment, la prevenció i el tractament d'aquest grup de malalties.