El Dia Internacional de l'Educació és un dia per celebrar la importància de l'educació en les nostres vides. El Dia Internacional de l'Educació se celebra el 24 de gener de cada any. El Dia Internacional de l'Educació ens ofereix l'oportunitat de reflexionar sobre quant hem avançat des de llavors i què queda per fer perquè tots els nens puguin accedir a una educació de qualitat a tot el món. L'educació és un dret humà, no un benefici o un avantatge.

La idea d'un dia internacional de l'educació va ser proposada per primera vegada per les Nacions Unides per a l'Educació el 3 de desembre de 2018. Va ser proclamat per les Nacions Unides com un mitjà per promoure la pau i l'entesa entre els pobles a través de la cooperació en l'educació. La data triada per a aquesta celebració, el 24 de gener marca l'aniversari de la signatura de la Constitució de la UNESCO. Des de llavors, el 24 de gener ha estat reconegut com el Dia Internacional de l'Educació per persones de tot el món.

El Dia Internacional de l'Educació també serveix com a recordatori perquè tots els països facin els deures en defensa d'aquest dret. I, de moment… no tenim molt bona nota, com mostren aquests exemples:

  • Encara que la matriculació en l'ensenyament primari hagi aconseguit el 91% als països en desenvolupament, encara hi ha 57 milions de nens que no poden anar a escola.
  • Al voltant d'un terç dels països situats en regions en desenvolupament no ha aconseguit la paritat de gèneres en l'ensenyament primari.
  • Més de 600 milions de joves no tenen un nivell mínim d'alfabetització.

A continuació esmentem algunes dades i estadístiques d'interès sobre l'Educació, a nivell mundial:

  • En el món existeixen aproximadament 258 milions de nens i joves sense escolaritzar.
  • 617 milions de nens i adolescents no saben llegir ni tenen coneixements bàsics de matemàtiques, el mínim per defensar-se en la vida quotidiana.
  • Als països en desenvolupament el 91% dels nens es matriculen a l'escola, però d'ells, 57 milions de nens no assisteixen a l'escola.
  • Àfrica Subsahariana té el rècord a nivell mundial de nens sense escolaritzar.
  • Els conflictes armats i guerres impedeixen que els nens assisteixin al col·legi.
  • Els nens refugiats no tenen accés al sistema educatiu formal, aconseguint la xifra de 4 milions.