El 24 de gener se celebra el Dia Mundial de la Cultura Africana i Afrodescendent, una data que busca celebrar la riquesa de la cultura africana, els seus ritmes, el seu art i les seves creences.

El 24 de gener de cada any, el Dia Mundial de la Cultura Africana i dels Afrodescendent celebra les nombroses i vibrants cultures del continent africà i de les diàspores africanes a tot el món, i les promou com a instrument eficaç per al desenvolupament sostenible, el diàleg i la pau. Per tractar-se d'una valuosa font de patrimoni comú de la humanitat, la promoció de la cultura africana i dels afrodescendiente és crucial per al desenvolupament del continent i per a la humanitat en el seu conjunt.

La UNESCO va adoptar, en la seva 40a sessió de la Conferència General de 2019, el 24 de gener com a Dia Mundial de la Cultura Africana i dels Afrodescendientes. Aquesta data coincideix amb l'adopció de la Carta per al Renaixement Cultural d'Àfrica en 2006 pels Caps d'Estat i de Govern de la Unió Africana. Per tant, la celebració d'aquest dia intenta també promoure al màxim la ratificació i implementació d'aquesta carta per part dels Estats Africans, enfortint així el rol de la cultura en la promoció de la pau en el continent.