El Dia Internacional de l'Esport Universitari se celebra el 20 de setembre des de 2016, tal com va ser oficialment proclamat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

La Universitat no és només un lloc d'estudi i formació, sinó que, en realitat, és un entorn multidisciplinari en el qual pots desenvolupar-te en moltes facetes diferents de la teva personalitat i les teves habilitats. Una de les opcions més interessants és apuntar-te a un equip esportiu.

Deixant de costat la millora en qüestions de salut i forma física, l'esport és beneficiós per adquirir i desenvolupar una sèrie d'habilitats fonamentals per al teu futur professional. Vegem les més destacades:

  • Fomenta el respecte per les normes. Gràcies a la jerarquies dels equips en aquests esports, cadascun aprèn quina posició ocupa en les alineacions i quines són les seves tasques. S'entén ràpid que, de no complir amb les normes i la comesa, l'equip sencer sofrirà les conseqüències.
  • Millora la companyonia, ja que s'aprèn la importància d'ajudar als companys per aconseguir els objectius de l'equip.
  • Respecte al divergent, al qual pensa diferent. Durant la pràctica esportiva, les diferències ideològiques es dilueixen perquè estaràs treballant per aconseguir els objectius de l'equip, no els individuals. Celebraràs victòries i assumiràs derrotes en equip.
  • Lideratge. És una cosa inherent als esports d'equip, ja que, en algun moment, un dels seus components haurà de tirar-se l'equip a l'esquena i motivar als altres. A més, aquesta persona estarà treballant la seva autoestima, i practicant la presa de decisions i l'assignació de tasques als altres membres per arribar a l'objectiu desitjat.
  • Disciplina i compromís. En un esport d'equip la seva falta de disciplina afecta al grup, per tant, s'estimula el compromís i la disciplina perquè, en un cert punt, no hi ha res més important que l'equip, no fallar-li.
  • Fomenta el pensament estratègic. Els esports en equip es basen a identificar les habilitats de cada membre i aprofitar-les al màxim.
  • Control de la frustració. En la vida no es guanya sempre, així que és fonamental aprendre a gestionar els fracassos i la frustració associada.
  • Augment de l'autoestima. Les felicitacions dels teus companys tindran un efecte enormement positiu en la teva autoestima; també, davant un error, seran els teus companys els qui t'ajudaran a seguir endavant i intentar-lo una vegada més sense fer mal a la teva autoconfiança.