El 14 de gener se celebra el Dia Mundial de la Lògica, en honor a dos grans pensadors del segle XX: Alfred Tarski i Kurt Gödel, i és un dia que cerca promoure l'ús d'aquesta disciplina com a forma de desenvolupament humà.

La Unesco, en associació amb el Consell Internacional de Filosofia i Ciències Humanes (CIPSH), va proclamar la data el 14 de novembre de 2019 com a Dia Mundial de la Lògica.

La Unesco diu que la lògica té un paper fonamental en el desenvolupament del pensament, la ciència i la tecnologia. La lògica és una eina de l'ésser humà per crear els seus propis raonaments i qüestionar el món.

Van ser les dates del naixement del pensador Alfred Tarski i de la mor de Kurt Gödel les que es van prendre per a celebrar el dia.

Kurt Gödel va morir el 14 de gener de 1978, va ser un pensador lògic, matemàtic i filòsof austríac. Va elaborar el Teorema d'incompletesa de Gödel, transformant l'estudi de la lògica. Kurt Gödel és considerat com un dels pensadors més importants de la història.

El seu treball va consistir a combinar la lògica amb la teoria de conjunts per als estudis de la matemàtica.

Alfred Tarski, va néixer el 14 de gener de 1901, va ser un lògic, matemàtic i filòsof polonès. El seu treball va adaptar les teories de Gödel, centrant-se en l'estudi de la lògica polivalent, el metallenguatge i la teoria de conjunts.

Va escriure diversos llibres entre els quals destaquen Introducció a la lògica i a la metodologia de les ciències deductives i La concepció semàntica de la veritat i els fonaments de la semàntica.

Què és la lògica

La lògica és una branca interdisciplinària de la filosofia que estudia els principis de la deducció. Cerca demostrar veracitat en fonaments o creences i entendre les bases dels coneixements. Existeixen diferents tipus de lògica entre els quals destaquen la filosòfica, informal, matemàtica i computacional.

Els seus orígens provenen de la Xina, l'Índia i Grècia a l'Edat Antiga, considerant-se com una branca principalment filosòfica. A partir del segle XX, amb les aportacions de Tarski i Gödel, va començar a ser pensada com una eina matemàtica.

L'ús de la lògica pot incloure els següents procediments:

  • Classificació dels arguments.
  • Anàlisi sistemàtica de les formes lògiques.
  • Estudi sistemàtic de la validesa de les inferències deductives.
  • Cerca de fal·làcies o arguments defectuosos.
  • Observació de les paradoxes lògiques.
  • Estudi de la sintaxi i la semàntica dels llenguatges formals.
  • Estudi dels conceptes de sentit, denotació i veritat.

En el Dia Mundial de la Lògica, el principal objectiu és promoure el seu desenvolupament en els àmbits acadèmics i de recerca. La reflexió i capacitat de raonament són grans eines per desenvolupar la llibertat del pensament.