El 4 de gener és el Dia Mundial del Braille, instituït per l'Organització de les Nacions Unides per destacar la importància del braille com a sistema de lectoescriptura i mitjà de comunicació per a les persones cegues i amb deficiència visual, així com per destacar el multilingüisme.

Aquesta efemèride ens recorda que, segons l'Organització Mundial de la Salut, hi ha uns 36 milions de persones amb ceguesa al món, i 216 milions pateixen discapacitat visual moderada o greu. Aquestes persones tenen més possibilitats de viure en la pobresa, de tenir un pitjor estil de vida i més dificultats per accedir a l'educació i a l'ocupació.

La data triada coincideix amb el naixement del creador del sistema d'escriptura i de lectura tàctil, el sacerdot i pedagog Louis Braille, un 4 de gener de 1809 a França. Braille es va quedar cec per un accident en la seva infantesa mentre jugava en el taller del seu pare. Més tard, es va basar en el sistema inventat pel militar Charles Barbier de la Serre, i va reinventar aquest llenguatge basant-se primer en una matriu de 8 punts i després en 6.

El braille és un sistema alfabètic en relleu ideat per representar les lletres, els signes de puntuació, els números, la grafia científica, els símbols matemàtics i la música.

El seu alfabet consisteix en cel·les de sis punts en relleu, organitzats com una matriu de tres files per dues columnes, que convencionalment es numeren des de dalt cap avall i d'esquerra a dreta. La presència o absència de punts permet la codificació dels símbols. Mitjançant aquests sis punts, s'obtenen 64 combinacions diferents.

A més, existeixen signes diferenciadors especials, per convertir a una lletra en majúscula, número o nota musical. Aquest sistema d'escriptura és principalment usat per persones cegues o amb deficiència visual per llegir llibres i publicacions, i és considerat un mitjà de comunicació.