Una sanció sense precedents ha sigut imposada a TikTok Technology Limited, la popular xarxa social d'origen xinés, per part d'un regulador de la Unió Europea. La Comissió de Protecció de Dades irlandesa (CPD) va anunciar una multa de 345 milions d'euros a causa de l'incompliment de les normes de protecció de dades per a menors. Aquesta decisió marca l'última d'una sèrie de sancions dirigides als gegants tecnològics.

La investigació realitzada per l'organisme regulador irlandés, es va centrar en pràctiques de TikTok entre el 31 de juliol i el 31 de decembre de 2020. Un dels principals problemes identificats va ser que el registre de menors de 18 anys en la plataforma configurava automàticament els seus comptes com a públiques, la qual cosa va en contra de les normes de protecció de dades.

Un altre punt assenylat per l'autoritat reguladora va ser la deficient verificació de la funció anomenada "conexió familiar", que permet enllaçar el compte d'un adolescent a la del seu progenitor. Encara que TikTok complia adequadament els passos de verificació per a evitar el registre de menors de 13 anys, es va concloure que la plataforma no avaluava adequadament els riscos dels usuaris més jovens.

TikTok, que té més de 134 milions d'usuaris a la Unió Europea, ha respost de manera respectuosa a la multa, destacant que les crítiques del CPD se centren en característiques que ja havien sigut modificades abans de l'inici de la investigació. L'empresa va dir que tots els comptes de menors de 16 annys ara són privats per defecte i que realitza una supervisió rigorosa de l' edat dels seus usuaris, prenent mesures contra aquells que siguen menors de 13 anys.

Aquesta sanció és una mostra més de la creixent atenció de la Unió Europea en la protecció de dades i la privacitat en línea, amb el support del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), que és una de les lleis més estrictes en l'àmbit tecnològic i garanteix que els ciutadans donen el seu consentiment per a l'ùs de les seues dades.