D'acord amb un informe publicat per l'empresa d'anàlisi Jon Peddie Research, diu que la venda de targetes gràfiques ha caigut significativament durant l'any passat. Les dades mostren que en el tercer trimestre de 2022, tant AMD, com NVIDIA e Intel van enviar un total de 6.9 milions de targetes gràfiques per a PC d'escriptori.

Aquesta quantitat de dades és gairebé la meitat dels 13.4 milions del primer trimestre que, en comparació amb el mateix període de l'any passat, les pèrdues han representat un 42%.

La caiguda de les vendes de GPU en el tercer trimestre va experimentar la caiguda més destacada des de la recesió de 2009. Es diu que les baixes vendes d'aquest trimestre són comparables amb la crisi financiera de 2007-2008, quan la recessió va provocar una disminució en la quatitat de xips gràfics fabricats.

El mercat actual ha canviat molt amb l'ús més generalitzat dels circuits gràfics integrats, existeix la possibiltat d'una pèrdua encara més gran aquest cop.

D'altra banda, Intel continua guanyant la seva participació de mercat i ha crescut del 75% del primer trimestre al 86% en el segon trimestre. AMD ha baixat significativament del 24% al 10%, la xifra més baixa en dècades, mentre que Intel ha aconseguit créixer un 4%.