El 28 de gener se celebra el Dia Europeu de la Protecció de Dades, una data proclamada per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i les autoritats de Protecció de Dades dels estats membres de la Unió Europea, amb l'objectiu d'informar i conscienciar sobre els drets i obligacions com a usuaris d'Internet.

El Consell d'Europa va proclamar el Dia Europeu de la Protecció de Dades en una resolució de 26 d'abril de 2006.

En 2018 va entrar en vigor per a tots els països de la Unió Europea el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), normativa caracteritzada per les seves altes multes per incompliment.

La conscienciació i formació sobre els drets i deures dels usuaris és clau en una societat tan hiperconnectada com l'actual, en la qual nombroses activitats que realitzem com a persones consumidores inclouen el subministrament de dades personals.

Quan comprem o contractem un servei, proporcionem dades com el nostre nom, adreça, DNI, correu electrònic, número de telèfon o número de targeta, a més d'unes certes dades sobre la nostra ubicació, interaccions, gustos o activitat.

És important saber que l'empresa o entitat responsable del tractament d'aquestes dades té unes obligacions que complir quant a la seva protecció i nosaltres uns drets, recollits en el Reglament de Protecció de Dades de la Unió Europea.

Aquests drets són el dret a la informació, a l'accés, a la rectificació, a l'oposició, a la supressió i a la portabilitat. Els ciutadans poden exercir aquests drets davant el responsable, enviant-li una sol·licitud, que haurà de ser atesa en un mes, ampliable a dos mesos més en determinades circumstàncies.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és l'autoritat pública encarregada de vetllar per la privacitat i protecció de dades de la ciutadania. En el seu web, es pot presentar una reclamació si l'encarregat del tractament no atén la sol·licitud.