El Dia Internacional per protegir l'Educació d'Atacs se celebra a partir del 9 de setembre de l'any 2020 gràcies un decret oficial establert per l'ONU.

Des de l'any 2020, cada 9 de setembre se celebra el Dia Internacional per protegir l'Educació d'Atacs establert per l'ONU. El seu principal objectiu és protegir a tots els nens i joves de tot el món de patir atacs armats, desastres naturals, malalties o algun tipus d'agressió que pugui atemptar amb les seves vides, a més de garantir-los un entorn segur per a la seva formació i capacitació integral.

La UNESCO diu que les escoles, les universitats i els centres educatius haurien de ser sempre refugis segurs que afavoreixen la pau i el desenvolupament. La naturalesa civil d'aquests hauria de ser reconeguda i protegida i no haurien de convertir-se mai en blanc d'atacs. El dret a l'educació ha de ser respectat i cadascú ha de poder beneficiar-se d'aquest, en particular en les situacions de conflictes armats o que generen situacions d'inseguretat.

La resolució de l'Assemblea General afirma que els governs tenen la responsabilitat fonamental de proporcionar protecció i assegurar una educació de qualitat, inclusiva i igualitària a tots els estudiants, especialment als quals es troben en situacions vulnerables. Els conflictes armats que encara continuen produint-se en moltes parts del món generen i impossibiliten l'aprenentatge dels nens. Tots els conflictes del tipus que siguin tenen una repercussió negativa en el futur de generacions senceres, especialment en els nens i en les poblacions més vulnerables.