En una recent conversa transmesa pel Club Econòmic de Nova York, Bill Gates, confundador de Microsoft, va parlar de l'accessibilitat i la situació actual de l'educació en l'era digital. Va destacar l'àmplia disponibilitat de cursos en línia impartits per destacats educadors com una oportunitat per a accedir a una educació d'alta qualitat.

Durant la conversa, Gates va destacar la diversitat de recursos educatius, que van des de temes religiosos fins a ciència, oferint als estudiants noves oportunitats d'aprenentatge. No obstant això, malgrat aquests avanços, va mostrar la seva preocupació per les persistents bretxes en l'aprenentatge de les matemàtiques.

L'any passat, la Fundació Bill i Melinda Gates va destinar més de mil milions de dòlars en subvencions per a millorar l'educació matemàtica, com a part d'un plan nacional de quatre anys. Malgrat aquests esforços financers, Gates va admetre que l'impacte no ha sigut tan significatiu com s'esperava.

"El nostres nens, fins i tot abans de la pandèmia, són millors en matemàtiques avui que fa, diguem, 20 o 30 anys? La resposta és no", va dir Gates. Malgrat el compromís continu amb l'àrea, va comparar l'èxit obtingut en l'àmbit de la salut amb els resultats encara no tan fructífers en educació.

Gates va destacar la importància crítica de les habilitats matemàtiques com a indicatives de l'èxit acadèmic, fins i tot suggerint que aquestes bretxes podrien tindre implicacions per a la seguretat nacional. Va afirmar que solucionar aquestes dificultats és crucial per al desenvolupament educatiu i el progrés futur.

Encara que es compten amb eines d'intel·ligència artificial, com a tutories personalitzades per a estudiants, Gates considera que el desafiament de l'aprenentatge metamàtic persisteix com una tasca pendent en l'agenda educativa.

El magnat va concloure instant una major atenció i esforços concertats per a tancar aquestes bretxes, reconeixent que, malgrat l'avançada tecnologia disponible, l'educació en matemàtiques continua sent un repte per superar.