En una rentrevista reveladora, el magnat estatunidenc i confundador de Microsoft, Bill Gates, ha expressat el seu suport a la idea d'una setmana laboral de tres dies, habilitada pels avanços en Intel·ligènciar Artificial (IA). Gates ha suggerit que la tecnologia podria aplanar el camí per a aquesta transformació, permetint que les màquines s'encarreguen de les tasques rutinàries i de producció, alliberant així als treballadors per a gaudir de més temps lliure sense comprometre la productivitat.

"L'arribada d'una setmana laboral de tres dies, facilitada per la IA, seria un èxit per a la societat en el seu conjunt", va dir Gates. "El objectiu de la vida no és només treballar", va dir, agregant que aquesta transició podria oferir a les persones l'oportunitat de dedicar més temps a altres aspectes de la vida a més del treball.

Les prediccions de Gates se sumen al debat global sobre la reducció de la jornada laboral, especialment en països com Espanya, on s'està discutint activament la possibilitat de reduir les hores de treball. El magnat tecnològic va destacar que la IA tindria un impacte significatiu en el mercat laboral, comparant-lo amb l'arribada de l'ordinador.

"La IA tindrà un impacte similar al de la introducció dels PCs", va explicar Gates, fent referència a com els processadors de textos no van eliminar el treball d'oficina, però sí que el van transformar de manera signiticativa. Va dir que si bé l'impacte de la IA no seria tan disruptiu com el de la revolució industrial, seria igualmente transformador.

Aquestes visions de Gates sobre el futur del treball i la influència de la IA han generat discussions sobre com la tecnologia continuarà remodelant el panorama laboral en els pròxims anys.