El servei d'streaming Netflix va informar aquest dijous que el seu benefici net va augmentar en el primer trimestre de l'any un 78,7% i van arribar a 2.332 milions de dòlars, i va anticipar que en el conjunt de 2024 els seus ingressos creixeran fins a un 15%.

Netflix va destacar que els seus ingressos van créixer de gener a març un 14,8% fins a 9.371 milions de dòlars, mentre que el nombre de subscriptors va augmentar un 16% a 269,6 milions.

Per al segon trimestre, la plataforma preveu uns ingressos de 9.491 milions de dòlars i un benefici net de 2.063 milions.

Els ingressos operatius de gener a març van aconseguir els 2.633 milions de dòlars, un augment del 53,6%, mentre que el marge operatiu es va situar en el 28,1%.

Els resultats de la companyia van superar àmpliament les expectatives dels analistes i de la pròpia empresa. El benefici per acció va ser de 5,28% dòlars, molt per damunt dels 4,52 dòlars previstos.

Netflix va destacar que l'augment dels ingressos operatius per damunt del que es preveu per l'empresa va ser fruit d'"ingressos més elevats que l'anticipat i el calendari" de les despeses en contingut.