Un equip de recerca de la Universitat d'Indiana a Bloomington ha aconseguit una fita històrica en el camp de la computació en desenvolupar un xip amb neurones humanes reals, un avanç que marca un nou rumb en la convergència entre biologia i tecnologia.

La innovació, coneguda com Brainoware, representa un punt d'inflexió en l'esforç per fer que la computació siga cada cop més pareguda al funcionament del cervell humà. L'enginyer Feng Guo va liderar l'equip que va integrar teixit humà cerebral amb componentes electrònics, obrint noves portes cap a un horitzó tecnològic sense precedents.

El procés darrere de Brainware implica la creació de minicervells tridimensionals, denominats organoides, a partir de cèl·lules mare. Aquests organoides, complets amb connexions neuronals i estructures, es connecten a microelèctrodos d'alta densitat, formant una xarxa neuronal artificial mitjançant la computació de reservori.

El xip resultant, alimentat per neurones humanes reals, va desmostrar la seva capacitat per a resoldre operacions matemàtiques senzilles i fer tasques de reconeixement de veu. Encara que va anar lleugerament menys precís que les xarxes neuronals artificials convencionals després d'un temps d'entrenament significativament menor, el Brainoware va aconseguir identificar amb un 78% de precisió la veu de parlants específics després de només dos dies d'entrenament.

Aquest avanç prometedor ha generat entusiasme en l'àmbit científic i tecnològic. No obstant això, alguns experts han manifestat la nacessitat de supervisar de prop aquests desenvolupaments, exigint un escrutini ètic rigorós per a garantir que aquests sistemes bioinformàtics respecten estrictament les directrius ètiques establides.

L'estudi, publicat a Nature Electronics, representa un pas trascendental cap a la simbiosi entre biologia i informàtica. Els investigadors destacan la importància d'avançar amb cautela i resposabilitat en aquesta emocionant frontera tecnològica.