Com se sap, la malaltia de l'Alzheimer no és catalogada com una malaltia contagiosa, sinó més aviat amb 50/50 probabilitat d'heretar-la. No obstant això, un recent estudi ha descobert 5 casos de transmissió d'aquesta malaltia.

L'estudi realitzat per la Universitat College de Londres ha mostrat aquests primers i insòlits casos de transmissió de l'Alzheimer. És així, com els investigadors van trobar 5 persones d'alçada' baixa al Regne Unit que van rebre una hormona de creixement que s'extraia d'un teixit cerebral de cadàvers, abans que el mètode es prohibira en 1985. I és que es va descobrir que aquesta hormona estava contaminada amb la proteïna beta amiloide, que en acumular-se forma plaques neurítiques precursores de l'Alzheimer. D'aquesta manera, aquests serien els primers casos de contagi de manera accidental d'aquesta malaltia. Per aquest motiu, no implica que aquesta malaltia es puga contagiar o prepagar amb altres malalties virals.

Durant anys s'ha buscat alguna cura per a tractar aquesta malaltia neurodegenerativa, però actualment, no existeix una cura. Ara sabem que es pot transmetre, però com s'ha pogut esbrinar ha de complir-se unes certes condicions. Ja que en condicions normals no es contagia. Però cal tindre en compte que en una cirugia cerebral mal feta podria causar aquest tipus de transmissió. Per això, s'insta a revisar les mesures de manera rigorosa en els procediments quirúrgics i metges. A més, gràcies a aquest nou estudi sobre l'Alzheimer es pot continuar estudiant més tractaments per a combatre'l.