Un dels problemes més urgents que enfrontem es relaciona amb la contaminació generada per la indústria alimentària, espacialment en l'àmbit de la producció de carn.

Més del 58% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle provenen de la indústria càrnica.

A més, la ramaderia exerceix un paper important en la desforestació en el consum excessiu de recursos hídrics. El desafiament actual està en els efectes devatadors de la producció convecional de carn en el nostre entorn.

Aquesta carn no sols genera una considerable emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, sinó que també ocupa extenses àrees de terra, exacerbant la problemàtica de la desforestació.

Addicionalment, contamina el sòl i els recorsos hídrics amb nutrients, matèria orgànica i residus de medicaments, impactant negativament en la salut del nostre ecosistema.

La carn 3D és un tipus de carn produïda mitjançant l'ús d'impressores 3D, emprant tecnologies de fabricació additiva, intel·ligència artificial i biotecnologia.

Encara que el desenvolupament d'aquesta tecnologia es va iniciar l'any 2000, els últims cinc anys han presenciat avanços significatius que han millorat substancialment el seu sabor i textura.

Com funciona la carn 3D?

Aquest innovador procés implica l'ús de cartutxos que contenen ingredients com a proteïnes i additius, els quals són produïts mitjançant tècniques de biotecnologia. Aquesta tecnologia mostra un futur en el qual cada llar puga cultivar els seus propis aliments.

L'any 2000, la fabricació d'un sol pedaç de carn 3D va aconseguir un cost aproximant de 150.000 dòlars.

Fins i tot dues dècades després, el cost per a produit una porció mitjana destinada a una hamburguesa ha disminuït a 906 dòlars, encara no se situa en una posició competitiva respecte a la producción tradicional.

Encara que la carn 3D no està encara preparada per el seu llançament a gran escala en el mercat, els experts anticipen que, en 10 a 15 anys, podria arribar a substituir completament a la cadena alimentària convencional.

Es preveu que el cost de producció d'una porció de carn per a hamburguesa siga inferior a un dòlar, la qual cosa convertiria a la carn 3D en una alternativa assequible i respectuosa amb el medi ambient.

Mentre esperem l'eventual integració de la carn 3D en la nostra vida quotidiana, resulta important que la indústria alimentària adopte mesures per a potenciar la sostenibilitat.

Això implica l'aplicació de tecnologies que optimitzen la logística de la cadena de subministrament mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial, amb la finalitat de reduir els temps de lliurament i minimitzar les emissions.