El 12 de desembre se celebra el Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal, proclamat per l'ONU en 2017.

La cobertura universal de salut implica que totes les persones i les comunitats tinguin accés, sense cap discriminació, a serveis integrals de salut, adequats, oportuns, de qualitat, determinats a nivell nacional, d'acord amb les necessitats, així com a medicaments de qualitat, assegurances, eficaces i assequibles, alhora que s'assegura que l'ús d'aquests serveis no exposa als usuaris a dificultats financeres, en particular els grups en situació de vulnerabilitat (OMS). Inclou tots els serveis de salut essencials, des de la promoció de la salut fins a la prevenció, el tractament, la rehabilitació i les cures pal·liatives.

Dades i xifres segons l'OMS:

  • Prop de la meitat de la població mundial no té d'accés integral als serveis de salut bàsics.
  • Més de 930 milions de persones (al voltant del 12% de la població mundial) gasten almenys un 10% del seu pressupost familiar per pagar els serveis de salut.
  • Hi ha un desajustament de 18 milions de professionals entre el personal sanitari en actiu a tot el món actualment i el que es necessitaria avui dia per garantir la cobertura sanitària universal.
  • Del 2019 al 2020, la cobertura mundial va caure del 86% al 83%. Es calcula que 23 milions de nens menors d'un any no van rebre vacunes bàsiques, la qual cosa suposa la xifra més alta des de 2009.
  • En 2020, el nombre de nens que no van rebre cap vacuna va augmentar en 3,4 milions.