El 13 de gener se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, un trastorn emocional que afecta més de 300 milions de persones en el món, considerada com la primera causa mundial de discapacitat.

La depressió incideix notablement en les taxes de mortalitat i morbiditat. Impacta a persones de totes les edats i de manera molt significativa a adolescents i persones de la tercera edat.

D'acord amb dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la depressió és un trastorn mental que afecta més de 300 milions de persones en el món. El motiu de la celebració és la de sensibilitzar, orientar i prevenir a la població sobre aquesta malaltia.

Encara no es coneixen les causes exactes que provoquen la depressió, existeixen diversos factors que contribueixen a l'aparició d'aquest trastorn, sent la interacció entre factors socials, psicològics i biològics els principals causants d'aquesta malaltia. Els gens dels nostres pares i que són influenciats per les experiències que tenim en la nostra vida, poden predisposar-nos a patir depressió.

Entre les principals característiques de la depressió destaquen: la tristesa permanent, pèrdua d'interès de la vida quotidiana, aïllament, trastorns del son i de l'apetit, falta de concentració i sensació d'esgotament. No obstant això, és necessari la intervenció mèdica especialitzada per a un diagnòstic i un tractament adequat.

Existeixen diversos tipus de depressió, els quals es diferencien per la seva durada, evolució i nivell d'impacte en l'acompliment d'activitats rutinàries i relacions interpersonals, des del punt de vista emocional, conductual, cognitiu i somàtic. A continuació, presentem els tipus de trastorns més freqüents d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut:

  • Trastorn depressiu greu: aquest tipus de depressió és considerat com el més greu, ja que és prolongat en el temps i amb possibilitat d'episodis repetitius. Afecta les activitats diàries com menjar, dormir, així com la concentració. Es requereix de tractament farmacològic i teràpia psicològica.
  • Trastorn depressiu persistent: és un tipus de depressió moderada, amb els següents símptomes: pèrdua d'interès en les activitats normals, canvis en el somni, baixa autoestima, desesperança, falta d'energia i de concentració. El tractament inclou l'ús de medicaments i la teràpia conversacional.
  • Depressió postpart: es diagnostica en el primer mes següent al naixement o enllumenament. Els principals símptomes són insomni, irritabilitat, desagafo amb el nadó, pèrdua d'apetit. El tractament es basa en teràpia, antidepressius i teràpia hormonal.
  • Trastorn afectiu estacional: es produeix generalment durant l'estació hivernal, coincidint amb la reducció d'hores de sol. Els símptomes característics són desesperança i retraïment social. Es requereix l'aplicació de fototeràpia, medicaments i teràpia conversacional.
  • Depressió psicòtica: es caracteritza per la presència d'al·lucinacions o episodis psicòtics amb sentiments de desesperança, inutilitat o culpa, fatiga constant, retraïment social i irritabilitat. Es requereix d'un tractament farmacològic, conjuntament amb teràpies psicològiques.
  • Malaltia maníac depressiva o trastorn bipolar: és un trastorn permanent que genera canvis cíclics en l'estat d'ànim, i sentiments de tristesa o depressió. El tractament inclou medicaments estabilitzants de l'humor, antipsicòtics, antidepressius i psicoteràpia.

Superar un episodi depressiu requereix orientació mèdica especialitzada i suport per part de l'entorn afectiu i familiar de la persona afectada.