El 27 de desembre ha estat declarat per l'ONU com el Dia Internacional de Preparació contra Epidèmies.

El 27 de desembre és el Dia Internacional de la Preparació davant les Epidèmies és una data impulsada per l'Organització de les Nacions Unides amb la iniciativa de Vietnam davant aquest organisme, a causa de les devastadores repercussions que tenen les epidèmies i pandèmies en la vida humana, que impacten el desenvolupament econòmic i social dels països, especialment aquells amb economies vulnerables.

A més de promoure la lluita per la prevenció de malalties i infeccions que podrien causar una epidèmia, es fa un homenatge a Louis Pasteur, qui va ser un químic, físic, matemàtic i bacteriòleg francès, conegut per ser el precursor de la microbiologia moderna i un dels científics que va crear els fonaments de la medicina preventiva.

L'efemèride busca comunicar al públic sobre els riscos de les malalties infeccioses, així com compartir informació sobre com prevenir-les i erradicar-les. De totes maneres, és important reforçar els sistemes públics de salut, per a una atenció efectiva a comunitats i persones vulnerables.

És de vital importància la cooperació internacional per poder incidir en la capacitat de resposta de les nacions davant les epidèmies.

L'Organització Mundial de la Salut continua insistint en la prevenció del Coronavirus a través de la implementació de les vacunes, rentat de mans, distanciament social i el testatge dels casos sospitosos.

Una epidèmia està relacionada amb l'augment en la incidència d'algunes malalties, les quals es diferencien segons el seu origen, períodes d'incubació i nivells de propagació. És important conèixer alguns termes que ajudin a diferenciar-la:

  • Brot epidèmic: és una classificació usada en l'epidemiologia per descriure l'aparició sobtada d'una malaltia, deguda a una infecció en un lloc específic i en un moment determinat. Per exemple: casos d'intoxicació alimentària, meningitis o xarampió.
  • Epidèmia: És quan una malaltia que infecta a un nombre d'individus en una àrea geogràfica específica s'incrementa significativament, amb xifres superiors al nombre de casos esperat en una població durant un temps determinat. Això seria un brot epidèmic que es descontrola i es manté en el temps.
  • Pandèmia: quan l'epidèmia es difon en diverses regions geogràfiques extenses, continents o a tot el món es tracta d'una pandèmia. Per a la declaració d'un estat de pandèmia s'han de complir els següents criteris: que el brot epidèmic afecti més d'un continent i que els casos de cada país ja no siguin importats, sinó provocats per transmissió comunitària.
  • Endèmia: és la presència habitual d'una malaltia, en una zona geogràfica.