La possibilitat de llegir la ment de les persones sempre ha estat una font de fascinació i curiositat per la humanitat. Encara que, històricament s'han proposat diversos mètodes i tècniques per aconseguir-ho, fins fa poc temps no existia una tecnologia que pogués aconseguir-ho de manera efectiva. No obstant això, ara un equip de científics de la Universitat de Texas ha creat un sistema no invasiu d'interfície cervell-ordinador que por interpretar els pensaments d'una persona amb paraules.

El sistema funciona mitjançant l'ús de ressonàncies megnètiques funcionals (fMRI) i models d'intel·ligència artificial entrenats amb una gran quantitat de dades en anglès. En les proves realitzades, tres participants van escoltar diferents capítols d'un podcast mentres tenien posat l'escàner fMRI. A partir de les dades, el model va aprendre a predir l'activitat cerebral, és a dir, els pensaments, amb unes certes paraules.

Aquest nou mètode de lectura de pensament podria tenir aplicacions en diferents camps, des de la medicina fins a la seguretat, però també presenta una sèrie de desafiaments ètics i de privacitat. La idea que algú pugui llegir el nostres pensaments sense el nostre consentiment és, comprensiblement inquietant. Afortunadament, els científics han considerat aquest problema i han inclòs un decodificador en el sistema que reconeix quan una persona no desitja que els seus pensaments siguin llegits.

A més, el fet que aquest sistema pugui comprendre coses més complexes que el llenguatge, com el contingut general d'un vídeo sense diàleg, és emocionant i mostra un gran potencial per a futures aplicacions en diferents camps.

No obstant això, és important tenir en compte que encara hi ha molt per fer abans que aquest sistema pugui utilitzar-se àmplicant en la vida real. Les proves realitzades fins ara han estat limitades i es necessitaran més recerques i proves abans que es pugui dir que aquesta tecnologia és segura i precisa. A més, els problemes ètics i de privacitat han de ser considerats per evitar qualsevol abús dels drets de les persones.

El nom sistema d'interfície cervell-ordinador desenvolupat per científics de la Universitat de Texas és una innovació emocionant que podria tenir aplicacions en diferents camps. No obstant això, és important abordar acuradament els desafiaments ètics i de privacitat que planteja i realitzar més recerques abans que pugui utilitzar-se de manera segura.