El café és un dels productes més consumits en el món. Davant això, es generen pòsits de café, és a dir, el residu que deixa després de la seua preparació. Aquest es pot fer servir per a diverses coses com a fertilitzant orgànic o fins i tot com una màscara. No obstant això, el café també es podria utilitzar per a netejar l'aigua contaminada.

Un recent estudi fet per científics de la Universitat Tecnològica Federal de Paraná (el Brasil) dona a conéixer que els pòsits de café tenen un potencial ús com a agent de neteja per a protegir l'aigua de la contaminació agrícola.

D'aquesta manera, l'estudi va fer una anàlisi amb els pòsits, quan s'activen amb el clorur de zinc, poden eliminar un 70% del contingut de bentazona, un herbicida comú utilitzat en l'agricultura, de l'aigua contaminada. I és que el flux d'aigua que no és absorbida per la superfície, es desplaça sobre terra, arrossegant químics o fertilitzants, contaminant l'aigua. El positiu d'aquesta situació és que molts empresaris en el món estan usant els pòsits per a fer diverses coses, per la qual cosa el seu valor comença a créixer cada any.

Cada any el consum de café genera milions de tones de pòsits a tot el món que s'envien a abocadors i en descompondre's emeten gasos d'efecte d'hivernacle. Gràcies a aquest nou estudi, es proposa l'ús d'aquest residu per a netejar l'excés de bentazona. Un component químic que fa mal a la salut dels humans si s'ingereix, inhala o s'absorbeix a través de la pell. Per aquest motiu, es recomana un experiment a escala industrial amb el café i la bentazona. Així es podria expandir pels camps per a eliminar l'excés d'herbicides i proporcionar beneficis com a abonament.