El plàstic s'ha convertit en un dels principals contaminants del planeta, el seu ús massiu i rebutjat irresponsablement ha generat grans impactes ambientals a tot el món. La bona notícia és que recentment, un equip de científics de la Universitat de Sidney ha descobert un fong capaç de descompondre plàstic de manera molt eficient.

L'experiment va consistir a utilitzar dos tipus de floridura que es troben comunament en les plantes, aconseguint descompondre el plàstic en un temps rècord de tan sols 140 dies. Segons Ali Abbas, professor d'enginyeria química de la Universitat, aquesta és la taxa de degradació més alta de la que es té constància.

Aquest descobriment és un gran avanç en la lluita contra la contaminació plàstica, ja que els productes de plàstic poden trigar centenars d'anys a descompondre's i la seva deixalla inadequada en abocadors i oceans representa un greu perill per a la salut humana i el medi ambient. A més, és important destacar que aquesta és una solució natural que podria ser optimitzada amb la implementació d'uns certs mecanismes.

El professor Ali Abbas destaca que, encara que la tecnologia és important, no és la solució completa al problema dels plàstics. Es requereix una solució integral que involucri el canvi de comportament social i empresarial per reduir el consum i la producció de plàstic, i una adequada gestió de residus per maximizar el seu reciclatge.

El descobriment d'un fong que descompon plàstic és una excel·lent notícia per a la lluita contra la contaminació, no obstant això, és necessari prendre mesures integrals per enfrontar el problema dels plàstics. Només amb la col·laboració i la responsabilitat de tots els actos involucrats es podrà aconseguir una solució efectiva i sostenible.