El Dia Internacional dels Bancs se celebra el 4 de desembre, una data creada l'any 2019, gràcies un decret oficial establert per l'ONU.

El Dia Internacional dels Bancs es va crear en reconeixement a l'important potencial dels bancs multilaterals i altres bancs internacionals a l'hora de finançar el desenvolupament sostenible. Així mateix, la resolució reconeix la contribució vital dels sistemes bancaris dels Estats membres a la millora del nivell de vida.

Cal destacar que un banc multilateral de desenvolupament és una entitat bancària dirigida a impulsar projectes de finançament en territoris amb dificultats econòmiques o en fase de desenvolupament.

Prèviament, al setembre de 2015, l'Assemblea s'havia marcat una sèrie d'objectius. En la resolució titulada "Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible", va adoptar un ampli conjunt d'Objectius de Desenvolupament Sostenible i metes universals i transformatius, de gran abast i centrats en les persones, amb el compromís de treballar sense descans a fi d'aconseguir la plena implementació de l'Agenda a tot tardar en 2030.

En aquesta resolució, l'Assemblea reconeix, a més, que l'erradicació de la pobresa en totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa extrema, és el major desafiament al qual s'enfronta el món i constitueix un requisit indispensable per al desenvolupament sostenible.

Els Objectius busquen aconseguir el desenvolupament sostenible en tres dimensions -econòmica, social i ambiental- de forma equilibrada i integrada. L'Assemblea es compromet també a aprofitar els assoliments dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i a abordar els assumptes pendents.