Un recent estudi realitzat pel grup d'investigació Ciberpsicologia de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), en col·laboració amb investigadors de la Universitat del País Basc (UPV/WHU), ha mostrat llums sobre l'ús problemàtic de les xarxes socials entre els adolescents a Espanya i Mèxic. Després d'evaluar a 1.534 joves d'11 a 17 anys, s'ha trobat que el 16% d'ells tenen dificultats en les seves relacions interpersonals i en el control de les seves vides.

Els resultats de la investigació van mostrar que el 2,9% dels participants tenien un clar ús problemàtic de les xarxes socials, manifestant conductes compulsives i conseqüències adverses en àreas clau com la familiar, social i escolar. A més, el 13,3% presentava risc d'incórrec en aquesta mena de comportament, la qual cosa suggereix una tendència preocupant en la interacció digital entre els joves.

Una dada esclaridora és que l'ús problemàtic de les xarxes socials a Espanya sembla associar-se més amb l'ansietat per estar conectats, mentre que a Mèxic es vincula més a una preferència per la intereacció social a través de plataformes digitals en lloc de la interacció en persona. Aquesta diferència en la motivació darrere de l'ús excessiu de les xarxes socials mostra la complexitat del tema, que es diferent culturalment entre països.

Els investigadors van destacar la importància de l'enfocament cognitiu-conductial utilitzat en l'estudi, permetent diferenciar entre un ús problemàtic i un no problemàtic de les xarxes socials, i la possibilitat d'establir perfils. Juan Manuel Machimbarrena, investigador del grup Ciberpsicologia de la UNIR i professor de la UPV/EHU, va destacar aquesta contribució com un avanç significatiu en el camp.

Joaquín González-Cabrera, investigador principal de Ciberpsicologia de la UNIR, va destacar que si bé el propòsit d'aquests estudis no és patologitzar la vida cotidiana dels adolescents, és fonamental reconéixer que les xarxes socials poden generar problemes per a un porcentatge d'ells. Per a evaluar l'ús problemàtic, es va dissenyar i va validar un instrument anomenat "Problematic Social Networking Site Use Scale" (PSNUS), que s'enfoca en quatre dimensions clau en la vida dels joves. Aquesta mena d'investigació cerca comprendre millo aquest fenomen creixent i el seu impacte en la vida dels joves en l'era digital.