El Telescopi de Reconeixement de Camp Ampli (WFST), conegut com Mozi, ha detectat un asteroide potencialment perillós que s'aproxima a la Terra. Anomenat 2023 WX1, aquest asteroide de 170 metres ha generat preocupacions a causa del seu inusual proximitat al planeta.

El descobriment va tindre lloc el 18 de novembre com a part de les primeres operacions del WSFT en l'altilplpa tibetà. La confirmació de la presència d'aquest objecte espacial, juntament amb un altre de menor grandària, va ser realitzada pel Centre de Planetes Menors de la Unió Astronòmica Internacional.

La grandària de l'asteroide, un poc més gran que un camp de futbol professional, ho fa destacar en els radars astronòmics. El seu acostament a 6.2 milions de quilòmetres de la Terra, equivalent a 0.0416 Unidats Astronòmiques, ho col·loca més prop del que es considera l'espai segur.

Encara que el seu pas no representa un perill immenent, la proximitat i grandària de 2023 WX1 ho classifiquen com un objecte potencialment perillós. Els experts recalquen la importància de rastrejar asteroides de dimensions simulars, ja que la seva detecció pot ser complicada i representar un risc significatiu en cas d'ingrés a l'atmosfera terrestre.

Aquest descobriment ressalta la necessitat contínua de mapejar i monitorar objectes espacials per a garantir la seguretat planetària. Segons la NASA, només al voltant del 20% dels asteroides pròxims a la Terra plantegen un risc real, però encara queden més de 50 cossos de més d'un quilòmetre de diàmetre per identificar.

2023 WX1 es suma a la llista d'asteroides que han captat l'atenció enguany per la seva proximitat al planeta. Esdeveniments similars, com el pas de 2023 CL3 a 7.2 milios de quilòmetres al maig o 214 QL433 a només 5.3 milions de quilòmetres en agost, destaquen la importància de la vigilància espacial.

A més de la seva funció en l'exploració astronòmica, el telescopi Mozi té com a objectiu convertir-se en un sistema clau de vigilància espacial i alerta primerenca. Amb la seva capacitat de detectar cossos celèstes i contribuir al coneixement de l'univers, el WFST representa un pas avant en la comprensió i protecció del nostre entorn còsmic.