El tercer dijous de novembre se celebra el Dia de l'Empresa Social, com un acte que forma part d'un altre esdeveniment més gram, la Setmana Global de l'Emprenedoria (Global Entrepreneurship Week).

Una empresa social és una organització que té com a objectiu resoldre uns certs problemes socials, mediambientals i culturals, i compatibilitza aquesta labor social amb la labor empresarial, contribuint a aconseguir bons resultats.

Tota empresa social es basa en 3 pilars, la qual cosa en anglès denominen The 3 P’s: People, Planet Profit. Això vol dir, que tota empresa social és bona per a la societat, per al Planeta, i és viable econòmicament.

  • Societat: Tota empresa social ha de treballar per millorar la vida de la humanitat.
  • Planeta: Tota empresa social ha de ser respectuosa amb el medi ambient, perquè els recursos de la Terra són finits.
  • Viabilitat: Si una empresa social no és econòmicament viable, no podrà desenvolupar la seva activitat, provocant el seu col·lapse.

Malgrat la seva diversitat, les empreses socials operen principalment en quatre camps:

  • Integració laboral: formació i integració de les persones amb discapacitat i els aturats.
  • Serveis socials personals: salut, benestar i assistència mèdica, formació professional, educació, serveis de salut, serveis de guarderia, serveis per a persones grans o ajuda a persones desfavorides.
  • Desenvolupament local de les zones desfavorides: empreses socials en zones rurals remotes, programes de desenvolupament / rehabilitació dels barris en zones urbanes, ajuda al desenvolupament i cooperació al desenvolupament amb tercers països.
  • Altres: inclòs el reciclatge, la protecció del medi ambient, els esports, les arts, la cultura o la preservació històrica, la ciència, la recerca i la innovació, la protecció del consumidor i els esports d'aficionats.